Usluge obavljanja procedura ugovorenih postupaka (izveštaj o nalazima činjeničnog stanja) - šta to znači?

Vaši poslovni partneri – treće strane (banke, poverioci, potencijalni kupci) mogu tražiti nezavisan pregled specifičnih stavki u vašem Društvu. Takođe, vaši interni planovi i strategije budućeg razvoja, češto rezultiraju potrebom za ovim pregledom, a sve sa ciljem poboljšanja celokupnog poslovanja vašeg Društva.

Kod ove vrste angažovanja, mi vršimo procedure ugovorenih postupaka prethodno dogovorenih sa klijentom i/ili trećom stranom i izveštavamo o rezultatima kroz izveštaj o nalazima činjeničnog stanja.

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja može biti u raznim formama: priroda i obim variraju od specifičnih potreba klijenta ili treće strane koja traži pregled.

Primeri procedura ugovorenih postupaka mogu uključivati:

- Proveru i rekalkulaciju racia i pokazatelja potrebnih za ispunjavanje obaveza iz ugovora o kreditu (debt covenants)
- Proveru svih elemenata kupoprodajne cene (purchase price calculation), koja je definisana u Ugovoru o kupoprodaji (Share Purchase Agreement)
- Usaglašavanje neizmirenih potraživanja po nezavisnoj potvrdi stanja (primljenoj konfirmaciji od kupaca) sa računovodstvenim evidencijama
- Usaglašavanje neizmirenih dugovanja po nezavisnoj potvrdi stanja (primljenoj konfirmaciji od dobavljača) sa računovodstvenim evidencijama i sa ugovorima sa dobavljačima
- Prisustvo popisu zaliha i provere procedura popisa
- Provera adekvatne prezentacije obaveza po kreditima na tekuće dospeće/ dugoročne obaveze, a na osnovu potpisanih ugovora i odgovarajućih aneksa sa poveriocima
- Provera i usaglašavanje neizmirene obaveze za porez na dobit po poreskoj prijavi sa računovodstvenim evidencijama