Savetodavne usluge finansijskog izveštavanja

Savetodavne usluge finansijskog izveštavanja – Kako možemo da pomognemo?

Imamo dugogodišnje iskustvo u pomaganju klijentima da razumeju implikacije i interpretacije, kao i praktičnu primenu apstraktnih standarda u “stvarnom životu”.

Takođe možemo da vam pružimo naše stručno mišljenje i da vam pomognemo u unapređenju vašeg finansijskog izveštavanja.

Naše savetodavne usluge u ovom domenu uključuju:
• Podrška pri implementaciji novih standarda
• Analiza računovodstvenog tretmana kompleksnih transakcija
• Podrška prilikom konverzije finansijskih izveštaja na drugu osnovu računovodstva, na primer prilikom konverzije sa lokalnih računovodstvenih standarda na Međunarodne Standarde Finansijskog Izveštavanja-IFRS i/ ili na Američke Standarde Finansijskog Izveštavanja - US GAAP
• Kreiranje i implementacija računovodstvenih priručnika, procedura i politika
• Priprema finansijskih izveštaja, napomena i godišnjeg izveštaja o poslovanju
• Optimizaciju procesa zatvaranja knjiga
• Pomoć kod pripreme izveštaja u vezi računovodstvenih argumenata za sud