Usluge za mala i srednja pravna lica

Naše usluge za mala i srednja pravna lica (MSP) su fokusirane na finansijske potrebe i zahteve vlasnika koji žele ekonomična, inovativna i fleksibilna rešenja za svoje društvo. Vlasnicima predlažemo prilagođen pristup za njihove jedinstvene potrebe bilo da je u pitanju specifično poresko planiranje, projekcije budućih tokova gotovine, računovodstvo ili konkretan savet.

Usluge za MSP uključuju:
• Procedure osnivanja društva i kreiranje procedura i pravilnika
• Priprema budućih poslovnih planova i projekcija
• Izrada poreskih strategija
• Analiza tokova novca
• Pregled računovodstvenog sistema
• Revizija, pregledi finansijskih izveštaja
• Priprema finansijkih izveštaja i pomoć pri knjiženju