Šta je pregled godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja?

Pregled je značajno manjeg obima nego revizija i uključuje obavljanje analitičkih procedura primenjenih na finansijske podatke, i intervjue sa zaposlenima. Pregled može da bude adekvatan za društva koja moraju da izveste treća lica o svojim finansijskim informacijama, (poverioce ili regulatorna tela), ili za vlasnike društava koji nisu aktivno uključeni u upravljanje svojih društava.

Mada je pregled manje sveobuhvatan od revizije, ključni faktor pri obavljanju pregleda je visok nivo razumevanja vašeg poslovanja i organizacije, kao i industrije u kojoj poslujete kako bi se efektivno ocenili rezultati ispitivanja i analitičkih procedura.